Chính sách bảo mật Diễn Đàn Thám Tử Việt Nam

Bên anh tuyển thám tử Thu Hồi Nợ khu vực TP.HCM, Bình Dương không?

Giới thiệu

Người dùng đã đăng ký của chúng tôi (“ Thành viên ”) chia sẻ danh tính chuyên nghiệp, tham gia mạng lưới, trao đổi kiến ​​thức và thông tin chuyên sâu, đăng và xem nội dung có liên quan, tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh và nghề nghiệp. Nội dung và dữ liệu trên một số Dịch vụ của chúng tôi có thể xem được đối với những người không phải là thành viên (“ Khách truy cập”).

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ ” Các nước được chỉ định ” để chỉ các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU), Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ.

Dịch vụ

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thamtu.pro.vn, ứng dụng thamtu.pro.vn có thương hiệu, SlideShare, thamtu.pro.vn Học tập và khác thamtu.pro.vn liên quan đến trang web, ứng dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ ( “ Dịch vụ ”), bao gồm off-site dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi và “ Áp dụng với thamtu.pro.vn “và” Chia sẻ với thamtu.pro.vn “plugins, nhưng loại trừ các dịch vụ nói rằng chúng được cung cấp theo một chính sách bảo mật khác nhau.

Bộ điều khiển dữ liệu và các bên ký kết

Nếu bạn cư trú tại “Các nước được chỉ định”: Công ty thamtu.pro.vn Ireland Unlimited (“thamtu.pro.vn Ireland”) sẽ là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp, hoặc được thu thập bởi hoặc cho hoặc được xử lý liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; bạn đang tham gia Thỏa thuận người dùng với thamtu.pro.vn Ireland.

Nếu bạn cư trú bên ngoài các quốc gia được chỉ định: thamtu.pro.vn Corporation sẽ là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp, hoặc được thu thập bởi hoặc cho hoặc được xử lý liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; bạn đang tham gia Thỏa thuận người dùng với thamtu.pro.vn Corporation.

Là khách truy cập hoặc thành viên của Dịch vụ của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này (bao gồm Chính sách cookie và các tài liệu khác được tham chiếu trong Chính sách bảo mật này) và các cập nhật.

Thay đổi

thamtu.pro.vn (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này và nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng các cách khác để cung cấp cho bạn cơ hội xem xét các thay đổi trước khi chúng trở thành có hiệu lực. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể đóng tài khoản của mình.

Bạn thừa nhận rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi xuất bản hoặc gửi thông báo về những thay đổi của chúng tôi đối với Chính sách bảo mật này có nghĩa là việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ Chính sách bảo mật được cập nhật.

1. Dữ liệu chúng tôi thu thập

1.1 Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi

Đăng ký

Để tạo một tài khoản bạn cần cung cấp dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ email và / hoặc số điện thoại di động và mật khẩu của bạn. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ cao cấp, bạn sẽ cần cung cấp thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng) và thông tin thanh toán.

Hồ sơ

Bạn có các lựa chọn về thông tin trên tiểu sử của mình, chẳng hạn như giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, ảnh, thành phố hoặc khu vực và xác nhận của bạn. Một số Thành viên có thể chọn hoàn tất hồ sơ ProFinder riêng biệt . Bạn không phải cung cấp thông tin bổ sung về hồ sơ của mình; tuy nhiên, thông tin hồ sơ giúp bạn nhận được nhiều hơn từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giúp nhà tuyển dụng và cơ hội kinh doanh tìm thấy bạn. Đó là sự lựa chọn của bạn cho dù để bao gồm thông tin nhạy cảm trên tiểu sử của bạn và để công khai thông tin nhạy cảm đó. Vui lòng không đăng hoặc thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ của bạn mà bạn không muốn công khai.

Đăng và tải lên

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp, đăng hoặc tải lên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn điền vào biểu mẫu (ví dụ: với dữ liệu nhân khẩu học hoặc tiền lương), trả lời khảo sát hoặc gửi hồ sơ. Nếu bạn chọn nhập sổ địa chỉ của mình, chúng tôi sẽ nhận được danh bạ của bạn (bao gồm thông tin liên hệ mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc ứng dụng của bạn tự động thêm vào sổ địa chỉ khi bạn liên lạc với địa chỉ hoặc số điện thoại chưa có trong danh sách của bạn).

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ hoặc lịch với Dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ thu thập sổ địa chỉ và thông tin cuộc họp lịch để tiếp tục phát triển mạng của bạn bằng cách gợi ý các kết nối cho bạn và những người khác và bằng cách cung cấp thông tin về họ, ví dụ: thời gian, địa điểm, người tham dự và địa chỉ liên hệ.

Bạn không phải đăng hoặc tải lên dữ liệu cá nhân; mặc dù nếu bạn không làm như vậy, điều đó có thể hạn chế khả năng phát triển và tương tác với mạng của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

1.2 Dữ liệu từ người khác

Nội dung và Tin tức

Bạn và những người khác có thể đăng nội dung bao gồm thông tin về bạn (như một phần của bài viết, bài đăng, nhận xét, video) trên Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn chọn không tham gia, chúng tôi thu thập thông tin công khai về bạn, chẳng hạn như tin tức và thành tích liên quan đến chuyên môn (ví dụ: bằng sáng chế được cấp, nhận dạng chuyên nghiệp, loa hội nghị, dự án, v.v.) cho hồ sơ của bạn hoặc thông báo đề cập trong tin tức ).

Thông tin liên hệ và lịch

Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân (bao gồm thông tin liên hệ) về bạn khi người khác nhập hoặc đồng bộ hóa danh bạ hoặc lịch của họ với Dịch vụ của chúng tôi, liên kết các liên hệ của họ với Tiểu sử thành viên hoặc gửi tin nhắn bằng Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm lời mời hoặc yêu cầu kết nối). Nếu bạn hoặc người khác chọn tham gia đồng bộ hóa tài khoản email với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin “tiêu đề email” mà chúng tôi có thể liên kết với hồ sơ Thành viên.

Đối tác

Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của khách hàng và đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng tiềm năng và hệ thống theo dõi người đăng ký cung cấp cho chúng tôi dữ liệu ứng dụng công việc.

Chúng tôi nhận dữ liệu về bạn khi bạn sử dụng một số dịch vụ khác do chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi cung cấp. liên , bao gồm cả Microsoft. Ví dụ: bạn có thể chọn gửi thông tin về các liên hệ của mình trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như Outlook, cho chúng tôi để cải thiện hoạt động mạng chuyên nghiệp trên Dịch vụ của chúng tôi.

1.3 Sử dụng dịch vụ

Chúng tôi ghi lại dữ liệu sử dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web, ứng dụng và nền tảng công nghệ (ví dụ: plugin ngoài trang web của chúng tôi), chẳng hạn như khi bạn xem hoặc nhấp vào nội dung (ví dụ: video học tập) hoặc quảng cáo hoặc tắt trang web và ứng dụng của chúng tôi), thực hiện tìm kiếm, cài đặt hoặc cập nhật một trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chia sẻ bài viết hoặc đăng ký công việc. Chúng tôi sử dụng thông tin đăng nhập, cookie, thông tin thiết bị và địa chỉ giao thức internet (“IP”) để nhận dạng bạn và đăng nhập sử dụng của bạn.

1.4 Cookie, Beacons Web và các công nghệ tương tự khác

Như được mô tả thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi Chính sách , chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (ví dụ: đèn hiệu web, pixel, thẻ quảng cáo và số nhận dạng thiết bị) để nhận dạng bạn và / hoặc (các) thiết bị của bạn bật, tắt và trên các Dịch vụ và thiết bị khác nhau. Chúng tôi cũng cho phép một số người khác sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát cookie thông qua cài đặt trình duyệt và các công cụ khác. Bạn cũng có thể lựa chọn ra từ việc sử dụng cookie của chúng tôi và công nghệ tương tự theo dõi hành vi của bạn trên các trang web của những người khác đối với quảng cáo của bên thứ ba. Đối với khách truy cập, chọn không tham gia ở đây .

1.5 Thiết bị và Vị trí của bạn

Khi bạn truy cập hoặc rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm các plugin hoặc cookie hoặc công nghệ tương tự của chúng tôi trên các trang web của người khác), chúng tôi sẽ nhận được URL của cả trang web bạn đến và trang bạn truy cập tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận thông tin về địa chỉ IP, máy chủ proxy, hệ điều hành, trình duyệt web và tiện ích bổ sung, số nhận dạng thiết bị và các tính năng và / hoặc ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ thiết bị di động, thiết bị đó sẽ gửi cho chúng tôi dữ liệu về vị trí của bạn dựa trên cài đặt điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn tham gia trước khi chúng tôi sử dụng GPS hoặc các công cụ khác, để xác định vị trí chính xác của bạn.

1.6 Tin nhắn

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn gửi, nhận hoặc tương tác với các thư liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn nhận được một yêu cầu kết nối thamtu.pro.vn, chúng tôi theo dõi xem bạn đã hành động trên đó và sẽ gửi cho bạn lời nhắc. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ quét tự động trên tin nhắn.

1.7 Thông tin được cung cấp tại nơi làm việc và trường học

Những người khác mua Dịch vụ của chúng tôi để bạn sử dụng, chẳng hạn như chủ lao động hoặc trường học của bạn, cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về bạn và điều kiện sử dụng Dịch vụ mà họ mua để sử dụng bởi công nhân, sinh viên hoặc cựu sinh viên của họ. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhận thông tin liên hệ cho quản trị viên “ Trang Công ty ” và cho phép người dùng Dịch vụ cao cấp của chúng tôi, chẳng hạn như các sản phẩm tuyển dụng, bán hàng hoặc học tập của chúng tôi.

1.8 Trang web và dịch vụ của người khác

Chúng tôi nhận thông tin về lượt truy cập và tương tác của bạn với các dịch vụ do người khác cung cấp khi bạn đăng nhập bằng thamtu.pro.vn hoặc truy cập các dịch vụ của người khác bao gồm các plugin của chúng tôi (chẳng hạn như “Chia sẻ trên thamtu.pro.vn” hoặc “Đăng ký với thamtu.pro.vn”), quảng cáo, cookie hoặc tương tự công nghệ.

1.9 Khác

Dịch vụ của chúng tôi rất năng động và chúng tôi thường giới thiệu các tính năng mới, có thể yêu cầu thu thập thông tin mới. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khác nhau về mặt vật chất hoặc thay đổi vật chất cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cũng có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này.

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng các Dịch vụ đó và các lựa chọn bạn thực hiện trong cài đặt của mình . Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn để cung cấp và cá nhân hóa, bao gồm cả sự trợ giúp của hệ thống tự động và suy luận mà chúng tôi thực hiện, Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm quảng cáo) để chúng có liên quan và hữu ích hơn cho bạn và những người khác.

2.1 Dịch vụ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cho phép truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi.

Giữ liên lạc

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn giữ liên lạc và cập nhật với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và các liên hệ chuyên nghiệp khác. Để làm như vậy, bạn sẽ “kết nối” với các chuyên gia mà bạn chọn, và ai cũng muốn “kết nối” với bạn. Tùy thuộc vào cài đặt của bạn , khi bạn kết nối với các Thành viên khác, bạn sẽ có thể tìm kiếm các kết nối của nhau để trao đổi cơ hội nghề nghiệp.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu về bạn (chẳng hạn như tiểu sử, tiểu sử bạn đã xem hoặc dữ liệu được cung cấp thông qua tải lên sổ địa chỉ hoặc tích hợp đối tác) để giúp người khác tìm thấy hồ sơ của bạn, đề xuất kết nối cho bạn và những người khác (ví dụ: Thành viên chia sẻ danh bạ hoặc kinh nghiệm công việc của bạn ) và cho phép bạn mời người khác trở thành Thành viên và kết nối với bạn. Bạn cũng có thể chọn tham gia để cho phép chúng tôi sử dụng vị trí chính xác hoặc vị trí lân cận của bạn cho các công việc khác (ví dụ: đề xuất các Thành viên lân cận khác để kết nối với bạn, tính toán lộ trình làm việc mới hoặc thông báo kết nối của bạn một sự kiện chuyên nghiệp).

Bạn có thể chọn mời ai đó vào Dịch vụ của chúng tôi, gửi yêu cầu kết nối hay cho phép một Thành viên khác trở thành kết nối của bạn. Khi bạn mời ai đó kết nối với bạn, lời mời của bạn sẽ bao gồm tên, ảnh, mạng và thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ gửi lời nhắc lời mời đến người bạn đã mời. Bạn có thể chọn có hay không chia sẻ danh sách kết nối của riêng bạn với các kết nối của bạn.

Khách truy cập có các lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của họ.

Thông báo lưu trú

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn luôn cập nhật tin tức, sự kiện và ý tưởng về các chủ đề chuyên môn mà bạn quan tâm và từ các chuyên gia mà bạn tôn trọng. Dịch vụ của chúng tôi cũng cho phép bạn cải thiện các kỹ năng chuyên nghiệp của mình hoặc học các kỹ năng mới. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn (ví dụ: dữ liệu bạn cung cấp, dữ liệu chúng tôi thu thập từ sự tương tác của bạn với Dịch vụ và suy luận của chúng tôi từ dữ liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn) để giới thiệu nội dung và cuộc trò chuyện có liên quan trên Dịch vụ của chúng tôi có thể phải thêm vào hồ sơ và kỹ năng của bạn mà bạn có thể cần để theo đuổi cơ hội tiếp theo của mình. Vì vậy, nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến một kỹ năng mới (ví dụ: bằng cách xem video học tập), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cá nhân hóa nội dung trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, đề xuất bạn theo dõi các thành viên nhất định trên trang web của chúng tôi, hoặc xem nội dung học tập có liên quan để giúp bạn hướng tới kỹ năng mới đó. Chúng tôi sử dụng nội dung, hoạt động của bạn và các dữ liệu khác, bao gồm tên và hình ảnh của bạn, để cung cấp thông báo cho mạng của bạn và những người khác. Ví dụ, tùy thuộc vào bạncài đặt , chúng tôi có thể thông báo cho những người khác rằng bạn đã cập nhật tiểu sử của mình, đăng blog, thực hiện hành động trên mạng xã hội, , tạo các kết nối mới hoặc được đề cập trong tin tức .

Nghề nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn khám phá nghề nghiệp, đánh giá các cơ hội giáo dục, và tìm kiếm, và được tìm thấy cho các cơ hội nghề nghiệp. Hồ sơ của bạn có thể được tìm thấy bởi những người tìm cách thuê (cho một công việc hoặc một công việc cụ thể ) hoặc được bạn thuê. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để giới thiệu công việc hoặc người được hướng dẫn, cho bạn thấy và những người khác làm việc tại một công ty, trong ngành, chức năng hoặc địa điểm hoặc có kỹ năng và kết nối nhất định. Bạn có thể báo hiệu rằng bạn quan tâmtrong việc thay đổi công việc và chia sẻ thông tin với nhà tuyển dụng việc làm. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để giới thiệu việc làm cho bạn và bạn cho các nhà tuyển dụng. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống tự động để lập hồ sơ và cung cấp các đề xuất để giúp làm cho Dịch vụ của chúng tôi phù hợp hơn với Thành viên, Khách truy cập và khách hàng của chúng tôi. Việc giữ cho hồ sơ của bạn chính xác và cập nhật có thể giúp bạn kết nối tốt hơn với người khác và các cơ hội thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

Năng suất

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn cộng tác với đồng nghiệp, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng, đối tác và những người khác để hợp tác kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn giao tiếp với các Thành viên khác và lên lịch và chuẩn bị cuộc họp với họ. Nếu cài đặtcủa bạn cho phép, chúng tôi quét thư để cung cấp “bot” hoặc các công cụ tương tự giúp tạo điều kiện cho các tác vụ như lên lịch cuộc họp, soạn thảo câu trả lời, tóm tắt thư hoặc đề xuất các bước tiếp theo. Tìm hiểu thêm .

2.2 Dịch vụ cao cấp

Chúng tôi bán Dịch vụ cao cấp cung cấp cho khách hàng và người đăng ký các chức năng và công cụ tìm kiếm tùy chỉnh (bao gồm thông báo về hoạt động nhắn tin và hoạt động) như một phần của giải pháp tài năng, tiếp thị và bán hàng của chúng tôi. Khách hàng có thể xuất thông tin giới hạn từ tiểu sử của bạn, chẳng hạn như tên, dòng tiêu đề, công ty hiện tại, tiêu đề hiện tại và vị trí chung (ví dụ: Dublin), để quản lý khách hàng tiềm năng hoặc tài năng, trừ khi bạn chọn không tham gia. Chúng tôi không cung cấp thông tin liên hệ cho khách hàng như một phần của các Dịch vụ cao cấp này mà không có sự đồng ý của bạn. Khách hàng Dịch vụ cao cấp có thể lưu trữ thông tin mà họ có về bạn trong Dịch vụ cao cấp của chúng tôi, chẳng hạn như hồ sơ hoặc thông tin liên hệ hoặc lịch sử bán hàng. Dữ liệu do khách hàng cung cấp cho bạn tuân theo chính sách của những khách hàng đó. Các dịch vụ và tính năng khác của doanh nghiệp sử dụng dữ liệu của bạn bao gồm TeamLink và Elevate (quảng cáo xã hội nội dung).

2.3 Truyền thông

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email, điện thoại di động, thông báo được đăng trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, thư đến hộp thư đến thamtu.pro.vn của bạn và các cách khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tin nhắn văn bản và thông báo đẩy. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về tính khả dụng của Dịch vụ, bảo mật hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng gửi thư về cách sử dụng Dịch vụ, cập nhật mạng, lời nhắc, đề xuất công việc và thông điệp quảng cáo từ chúng tôi và đối tác của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi tùy chọn liên lạc của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng bạn không thể chọn không nhận tin nhắn dịch vụ từ chúng tôi, bao gồm cả thông báo bảo mật và pháp lý.

Chúng tôi cũng cho phép liên lạc giữa bạn và những người khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm lời mời ví dụ , InMail , nhóm và thông báo giữa các kết nối.

2.4 Quảng cáo

Chúng tôi nhắm mục tiêu (và đo hiệu suất của) quảng cáo đến Thành viên, Khách truy cập và những người khác cả trực tiếp hoặc ngoài Dịch vụ của chúng tôi hoặc thông qua nhiều đối nhau.

 • Dữ liệu từ công nghệ quảng cáo đến và tắt Dịch vụ của chúng tôi, như đèn hiệu web, pixel, thẻ quảng cáo, cookie và số nhận dạng thiết bị;
 • Thông tin do thành viên cung cấp (ví dụ: hồ sơ, thông tin liên hệ, tiêu đề và ngành);
 • Dữ liệu từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: lịch sử tìm kiếm, nguồn cấp dữ liệu, nội dung bạn đọc, người bạn theo dõi hoặc đang theo dõi bạn, kết nối, tham gia nhóm , lượt truy cập trang, video bạn xem, nhấp vào quảng cáo, v.v.), bao gồm được mô tả trong Phần 1.3;
 • Thông tin từ các đối tác quảng cáo và nhà xuất bản [ Tìm hiểu thêm ]; và
 • Thông tin được suy ra từ dữ liệu được mô tả ở trên (ví dụ: sử dụng chức danh công việc từ tiểu sử để suy ra ngành, thâm niên và khung bồi thường; sử dụng ngày tốt nghiệp để suy ra tuổi hoặc sử dụng tên hoặc đại từ để suy luận giới tính).

Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn quảng cáo được gọi là nội dung được tài trợ giống với nội dung không được tài trợ, ngoại trừ việc chúng được gắn nhãn “quảng cáo” hoặc “được tài trợ” Nếu bạn thực hiện hành động (chẳng hạn như, nhận xét hoặc chia sẻ) trên các quảng cáo này, hành động của bạn được liên kết với tên của bạn và có thể xem được bởi những người khác, kể cả nhà quảng cáo. Tùy thuộc vào cài đặt của bạn , nếu bạn thực hiện hành động xã hội trên Dịch vụ thamtu.pro.vn, hành động đó có thể được đề cập với quảng cáo có liên quan.

Lựa chọn quảng cáo

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc tự quản lý cho quảng cáo dựa trên sở thích và tham gia vào việc chọn không tham gia ngành từ các quảng cáo như vậy. Điều này không khiến bạn không nhận được quảng cáo; bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo khác bởi các nhà quảng cáo không được liệt kê với các công cụ tự quản lý này. Bạn cũng có thể chọn không tham gia cụ thể việc sử dụng các danh mục dữ liệu nhất định của chúng tôi để hiển thị cho bạn quảng cáo có liên quan hơn. Đối với khách truy cập, cài đặt ở đây .

Thông tin cho nhà cung cấp quảng cáo

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba nào cho quảng cáo của họ ngoại trừ: (i) số nhận dạng thiết bị hoặc mã băm (trong phạm vi chúng là dữ liệu cá nhân ở một số quốc gia); (ii) với sự cho phép riêng của bạn (ví dụ, biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng) hoặc (iii) dữ liệu đã được hiển thị cho bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ (ví dụ: hồ sơ). Tuy nhiên, nếu bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo trên hoặc ngoài trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, nhà cung cấp quảng cáo sẽ nhận được tín hiệu rằng ai đó đã truy cập vào trang hiển thị quảng cáo và họ có thể thông qua việc sử dụng các cơ chế như cookie. . Đối tác quảng cáo có thể kết hợp dữ liệu cá nhân được thu thập bởi nhà quảng cáo trực tiếp từ bạn với các cookie của chúng tôi và các công nghệ tương tự. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi tìm kiếm hợp đồng yêu cầu các đối tác quảng cáo đó để có được sự đồng ý rõ ràng của bạn, trước khi làm như vậy.

2.5 Tiếp thị

Chúng tôi sử dụng dữ liệu và nội dung về Thành viên cho lời mời và thông tin liên lạc quảng bá tư cách thành viên và tăng trưởng mạng, cam kết và Dịch vụ của chúng tôi.

2.6 Phát triển dịch vụ và nghiên cứu

Phát triển dịch vụ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu, bao gồm phản hồi công khai, để tiến hành nghiên cứu và phát triển để phát triển hơn nữa Dịch vụ của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn và những người khác trải nghiệm tốt hơn, trực quan và được cá nhân hóa hơn, thúc đẩy tăng trưởng thành viên và tham gia vào Dịch vụ của chúng tôi. với nhau và cơ hội kinh tế.

Nghiên cứu khác

Chúng tôi tìm cách tạo ra cơ hội kinh tế cho các thành viên của lực lượng lao động toàn cầu và giúp họ có năng suất và thành công hơn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân có sẵn để nghiên cứu các xu hướng xã hội, kinh tế và nơi làm việc như khả năng công việc và kỹ năng cần thiết cho các công việc và chính sách này giúp thu hẹp khoảng cách trong các ngành và khu vực địa lý khác nhau. Trong một số trường hợp, chúng tôi làm việc với các bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện nghiên cứu này, dưới sự kiểm soát được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi xuất bản hoặc cho phép người khác xuất bản thông tin chi tiết về kinh tế, được trình bày dưới dạng dữ liệu tổng hợp thay vì dữ liệu cá nhân.

Khảo sát

Cuộc thăm dò và khảo sát được thực hiện bởi chúng tôi và những người khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải trả lời các cuộc thăm dò hoặc khảo sát và bạn có các lựa chọn về thông tin bạn cung cấp. Bạn có thể chọn không nhận lời mời khảo sát.

2.7 Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng dữ liệu (có thể bao gồm thông tin liên lạc của bạn) để điều tra, trả lời và giải quyết các khiếu nại và các vấn đề về Dịch vụ (vd: lỗi).

2.8 Tổng hợp thông tin chi tiết

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để tạo và chia sẻ thông tin chi tiết tổng hợp không xác định bạn. [ Tìm hiểu thêm ]. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để tạo thống kê về thành viên, nghề nghiệp hoặc ngành của họ, để tính số lần hiển thị quảng cáo được phân phối hoặc nhấp vào hoặc xuất bản nhân khẩu học của khách truy cập cho Dịch vụ hoặc thông tin chi tiết về nhân lực nhân khẩu học.

2.9 Bảo mật và điều tra

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn (bao gồm cả thông tin liên lạc của bạn) nếu chúng tôi cho rằng cần thiết vì mục đích bảo mật hoặc điều tra gian lận hoặc vi phạm khác của Thỏa thuận người dùng hoặc Chính sách bảo mật và / hoặc cố gắng gây hại cho Thành viên hoặc Khách truy cập của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

3.1 Dịch vụ của chúng tôi

Hồ sơ

Hồ sơ của bạn hiển thị đầy đủ cho tất cả Thành viên và khách hàng của Dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào cài đặt của bạn , người khác cũng có thể nhìn thấy các cài đặt này trong hoặc ngoài Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: Khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc người dùng công cụ tìm kiếm của bên thứ ba). Như được nêu chi tiết trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi , cài đặt của bạn, mức độ kết nối với Thành viên xem, đăng ký họ có thể có, việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi , kênh truy cập và loại tìm kiếm (ví dụ: theo tên hoặc theo từ khóa) sẽ ảnh hưởng đến tính khả dụng của tiểu sử của bạn và liệu họ có thể xem một số trường nhất định trong hồ sơ của bạn hay không.

Bài đăng, lượt thích, theo dõi, nhận xét, tin nhắn

Dịch vụ của chúng tôi cho phép xem và chia sẻ thông tin bao gồm thông qua các bài đăng, lượt thích, theo dõi và nhận xét.

 • Khi bạn chia sẻ bài viết hoặc bài đăng (ví dụ: cập nhật, hình ảnh, video hoặc bài viết), mọi người có thể xem mọi người và chia sẻ lại mọi nơi (tùy thuộc vào cài đặt của bạn ). Thành viên, Khách truy cập và những người khác sẽ có thể tìm thấy và xem nội dung được chia sẻ công khai của bạn, bao gồm tên của bạn (và ảnh nếu bạn đã cung cấp).
 • Trong một nhóm , bài đăng hiển thị với những người khác trong nhóm. Tư cách thành viên của bạn theo nhóm là công khai và một phần tiểu sử của bạn nhưng bạn có thể thay đổi chế độ hiển thị trong cài đặt của mình .
 • Bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ thông qua trang của các công ty hoặc của các tổ chức khác trên Dịch vụ của chúng tôi sẽ có thể xem được và những người khác truy cập vào các trang đó.
 • Khi bạn theo dõi một người hoặc một tổ chức, bạn có thể nhìn thấy người khác hoặc “chủ sở hữu trang” đó là người theo dõi.
 • Chúng tôi cho phép người gửi biết khi bạn hành động theo thông điệp của họ, tùy thuộc vào cài đặt của bạn nếu có.
 • Tùy thuộc vào cài đặt của bạn , chúng tôi cho phép Thành viên biết khi bạn xem tiểu sử của họ.
 • Khi bạn thích hoặc chia sẻ lại hoặc nhận xét về nội dung của người khác (bao gồm cả quảng cáo), những người khác sẽ có thể xem “hành động trên mạng xã hội” này và liên kết với bạn (ví dụ: tên, hồ sơ và ảnh của bạn nếu bạn cung cấp).

Tài khoản doanh nghiệp

Chủ nhân của bạn có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các Dịch vụ của doanh nghiệp của chúng tôi như Nhà tuyển dụng, Điều hướng bán hàng, Học tập trên thamtu.pro.vn hoặc Người quản lý chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Chủ nhân của bạn có thể xem xét và quản lý việc bạn sử dụng các Dịch vụ doanh nghiệp đó.

Tùy thuộc vào Dịch vụ doanh nghiệp, trước khi bạn sử dụng Dịch vụ đó, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền chia sẻ dữ liệu có liên quan từ hồ sơ của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ không phải của doanh nghiệp của chúng tôi. Ví dụ: người dùng Sales Navigator sẽ được yêu cầu chia sẻ “chỉ số bán hàng xã hội” của họ, một điểm được tính toán một phần dựa trên hoạt động tài khoản cá nhân của họ. Chúng tôi hiểu rằng các hoạt động nhất định như săn tìm việc làm và thông điệp cá nhân rất nhạy cảm và vì vậy chúng tôi không chia sẻ thông tin đó với chủ lao động của bạn trừ khi bạn chọn chia sẻ với họ thông qua Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: bằng cách đăng ký vị trí mới trong cùng một công ty hoặc đề cập đến công việc săn bắn của bạn trong một tin nhắn cho một đồng nghiệp thông qua Dịch vụ của chúng tôi).

3.2 Lưu trữ truyền thông

Một số Thành viên (hoặc người chủ của họ) cần, để tuân thủ pháp lý hoặc chuyên nghiệp, lưu trữ thông tin liên lạc và hoạt động truyền thông xã hội của họ, và sẽ sử dụng dịch vụ của người khác để cung cấp các dịch vụ lưu trữ này. Chúng tôi cho phép lưu trữ thư của những Thành viên đó ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: một cố vấn tài chính cần lưu trữ thông tin liên lạc với khách hàng của mình thông qua Dịch vụ của chúng tôi để duy trì giấy phép cố vấn tài chính chuyên nghiệp của mình.

3.3 Dịch vụ khác

Tùy thuộc vào cài đặt của bạn , các dịch vụ khác có thể tra cứu hồ sơ của bạn. Khi bạn chọn liên kết tài khoản của mình với các dịch vụ khác, dữ liệu cá nhân sẽ có sẵn cho họ. Việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân đó sẽ được mô tả trong hoặc được liên kết với, màn hình chấp thuận khi bạn chọn liên kết các tài khoản. Ví dụ: bạn có thể liên kết tài khoản Twitter hoặc WeChat của bạn để chia sẻ nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi vào các dịch vụ khác hoặc nhà cung cấp email của bạn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn tải lên liên hệ thamtu.pro.vn của bạn vào dịch vụ của riêng họ. Bạn có thể thu hồi liên kết với các tài khoản đó.

Tùy thuộc vào bạn thiết lập , trích đoạn từ của bạn hồ sơ sẽ xuất hiện trên các dịch vụ của người khác (ví dụ, công cụ tìm kiếm kết quả, mail và lịch các ứng dụng hiển thị một người sử dụng một hồ sơ “mini” thamtu.pro.vn của người mà họ đang họp hoặc nhắn tin, truyền thông xã hội tích hợp nội dung , tài năng và người quản lý dẫn đầu). Thông tin hồ sơ “Cũ” vẫn còn trên các dịch vụ này cho đến khi chúng cập nhật bộ nhớ cache dữ liệu của chúng với các thay đổi bạn đã thực hiện cho tiểu sử của mình.

3.4 Dịch vụ liên quan

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi để cung cấp và phát triển các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nội bộ trên các Dịch vụ khác nhau được Chính sách bảo mật này bao trả để giúp Dịch vụ của chúng tôi có liên quan và hữu ích hơn cho bạn và những người khác. Ví dụ: SlideShare sẽ đề xuất nội dung tốt hơn cho bạn dựa trên hồ sơ thamtu.pro.vn của bạn hoặc các bài viết bạn đọc trên Dịch vụ thamtu.pro.vn và chúng tôi có thể cá nhân hóa nguồn cấp dữ liệu hoặc đề xuất công việc của bạn dựa trên lịch sử video của bạn, vì chúng tôi có thể nhận dạng bạn Các dịch vụ sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

3.5 Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng những người khác để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình (ví dụ: bảo trì, phân tích, kiểm toán, thanh toán, phát hiện gian lận, tiếp thị và phát triển). Họ sẽ có quyền truy cập thông tin của bạn một cách hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác.

3.6 Tiết lộ pháp lý

Có thể chúng tôi sẽ cần tiết lộ thông tin về bạn khi luật pháp, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác yêu cầu hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để (1) điều tra, ngăn chặn hoặc hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc các hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ; (2) thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn, (3) điều tra và bảo vệ bản thân chống lại bất kỳ tuyên bố hoặc cáo buộc nào của bên thứ ba, (4) bảo vệ an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như chia sẻ với các công ty phải đối mặt với các mối đe dọa tương tự); hoặc (5) thực hiện hoặc bảo vệ quyền và an toàn của thamtu.pro.vn, Thành viên, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cố gắng thông báo cho Thành viên về các yêu cầu pháp lý đối với dữ liệu cá nhân của họ khi thích hợp trong bản án của chúng tôi, trừ khi bị pháp luật hoặc lệnh của tòa án cấm hoặc khi yêu cầu là trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi có thể tranh chấp các yêu cầu đó khi chúng tôi tin rằng, theo quyết định của chúng tôi, các yêu cầu là quá mức, mơ hồ hoặc thiếu thẩm quyền thích hợp, nhưng chúng tôi không hứa sẽ thách thức mọi nhu cầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xemHướng dẫn yêu cầu dữ liệu và Báo cáo minh bạch .

3.7 Thay đổi trong Kiểm soát hoặc Bán

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như là một phần của việc bán hàng, sáp nhập hoặc thay đổi quyền kiểm soát hoặc chuẩn bị cho bất kỳ sự kiện nào trong số này. Bất kỳ pháp nhân nào khác mua chúng tôi hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có quyền tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chỉ theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này trừ khi bạn đồng ý khác.

4. Lựa chọn và nghĩa vụ của bạn

4.1 Duy trì dữ liệu

Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khi tài khoản của bạn tồn tại hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu bạn hoặc những người khác cung cấp cho chúng tôi và dữ liệu được tạo hoặc phỏng đoán từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi khi tìm kiếm công việc mới vài năm một lần, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn và giữ hồ sơ của bạn mở cho đến khi bạn quyết định đóng tài khoản của mình. Trong một số trường hợp, chúng tôi chọn giữ lại một số thông tin nhất định (ví dụ: truy cập vào các trang web mang plugin “chia sẻ với thamtu.pro.vn” hoặc “áp dụng với thamtu.pro.vn” của chúng tôi mà không cần nhấp vào plugin) ở dạng được tổng hợp hoặc được tổng hợp.

4.2 Quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn, từ việc xóa hoặc sửa dữ liệu bạn đưa vào tiểu sử của mình và kiểm soát khả năng hiển thị bài đăng của bạn để kiểm soát giao tiếp và chọn không tham gia quảng cáo . Chúng tôi cung cấp cho bạn các cài đặt để kiểm soát và quản lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn (đối với SlideShare, vui lòng liên hệ với chúng tôi ).

Đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn:

 • Xóa dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu bạn không còn cần cung cấp Dịch vụ cho bạn nữa).
 • Thay đổi hoặc sửa dữ liệu : Bạn có thể chỉnh sửa một số dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi, cập nhật hoặc sửa dữ liệu của bạn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt nếu nó không chính xác.
 • Đối tượng, hoặc Hạn chế hoặc Hạn chế, Sử dụng Dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi không có quyền hợp pháp để tiếp tục sử dụng) hoặc giới hạn việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc không hợp pháp).
 • Quyền truy cập và / hoặc lấy dữ liệu của bạn: Bạn có thể hỏi chúng tôi cho một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn và có thể yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp ở dạng có thể đọc được bằng máy.

Khách truy cập có thể tìm hiểu thêm về cách thực hiện các yêu cầu này tại đây . Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.

Cư dân ở các nước được chỉ định có thể có các quyền bổ sung theo luật của họ. Tìm hiểu thêm .

4.3 Đóng tài khoản

Nếu bạn chọn đóng tài khoản thamtu.pro.vn (hoặc SlideShare ), dữ liệu cá nhân của bạn thường sẽ không hiển thị với những người khác trên Dịch vụ của chúng tôi trong vòng 24 giờ. Chúng tôi thường xóa thông tin tài khoản đã đóng trong vòng 30 ngày sau khi đóng tài khoản, ngoại trừ như được nêu dưới đây.

Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã đóng tài khoản của mình nếu cần thiết tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (bao gồm yêu cầu thực thi pháp luật), đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giải quyết tranh chấp, bảo mật, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi hoặc yêu cầu của bạn để “hủy đăng ký” từ các tin nhắn khác từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin không được cá nhân hóa sau khi tài khoản của bạn đã bị đóng.

Thông tin bạn đã chia sẻ với người khác (ví dụ: thông qua InMail, cập nhật hoặc bài đăng nhóm) sẽ vẫn hiển thị sau khi bạn đóng tài khoản hoặc xóa thông tin khỏi tiểu sử hoặc hộp thư của riêng mình và chúng tôi không kiểm soát dữ liệu mà các Thành viên khác đã sao chép khỏi Dịch vụ của chúng tôi . Nội dung và xếp hạng của nhóm hoặc đánh giá nội dung được liên kết với tài khoản đã đóng sẽ hiển thị một người dùng không xác định là nguồn. Hồ sơ của bạn có thể tiếp tục được hiển thị trong các dịch vụ của người khác (ví dụ: kết quả của công cụ tìm kiếm) cho đến khi họ làm mới bộ nhớ cache của họ.

5. Thông tin quan trọng khác

5.1. Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn, chẳng hạn như HTTPS. Chúng tôi thường xuyên theo dõi các hệ thống của chúng tôi về các lỗ hổng và tấn công có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Không đảm bảo rằng dữ liệu có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Vui lòng truy cập Trung tâm an toàn của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách sử dụng dịch vụ an toàn của chúng tôi, bao gồm xác thực hai yếu tố .

5.2. Chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Chúng tôi xử lý dữ liệu cả bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ và dựa vào cơ chế được cung cấp hợp pháp để chuyển giao hợp pháp dữ liệu qua biên giới. Tìm hiểu thêm . Các quốc gia nơi chúng tôi xử lý dữ liệu có thể có các luật khác nhau và có khả năng không bảo vệ như luật pháp của quốc gia của bạn.

5.3 Cơ sở hợp pháp để xử lý

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn nơi chúng tôi có cơ sở hợp pháp. Các cơ sở hợp pháp bao gồm sự đồng ý (nơi bạn đã đồng ý), hợp đồng (nơi xử lý là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn (ví dụ: để cung cấp các Dịch vụ thamtu.pro.vn mà bạn đã yêu cầu)) và “lợi ích hợp pháp”. Tìm hiểu thêm .

Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có quyền rút hoặc từ chối chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào và nơi chúng tôi dựa vào các lợi ích hợp pháp, bạn có quyền phản đối. Tìm hiểu thêm . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các cơ sở hợp pháp mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại đây .

5.4. Tiếp thị trực tiếp và không theo dõi tín hiệu

Chúng tôi hiện không chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ mà không có sự cho phép của bạn. Tìm hiểu thêm về điều này và về phản ứng của chúng tôi đối với tín hiệu “không theo dõi”.

5.5. Thông tin liên lạc

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách này, trước tiên hãy liên hệ trực tuyến với thamtu.pro.vn . Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng thư thực . Nếu liên hệ với chúng tôi không giải quyết được khiếu nại của bạn, bạn có nhiều lựa chọn hơn . Cư dân ở các nước được chỉ định cũng có quyền liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại đây .